Gyermek keresztelés

Tájékoztató a keresztelésről

Az Egyház tanítása a keresztségről:

„A legszentebb Szentháromság a megkereszteltnek a megszentelőkegyelmet, a megigazulás kegyelmét adja:

• ami az isteni erények által képessé teszi arra, hogy Istenben higgyen, Benne reméljen és Őt szeresse;

• a Szentlélek ajándékai által lehetővé teszi számára, hogy a Szentlélek irányítása alatt éljen és cselekedjék;

• az erkölcsi erények által képessé teszi arra, hogy a jóban növekedjék.” (Katolikus Egyház Katekizmusa, 1266)

Ősi szokás az egyházban, hogy a keresztény szülők újszülött gyermekük számára kérik a keresztséget. Mivel a csecsemő még nem képes tudatosan hinni, remélni, szeretni, ezért ilyenkor a szülők keresztény hitére támaszkodva szolgáltatjuk ki a szentséget: ők vállalják, hogy saját hitüket átadják gyermeküknek, megismertetik velük az evangéliumot és személyes hitre segítik, hogy felnőve személyes döntést tudjon majd hozni Krisztus és az Egyház mellett.

A keresztség Isten kegyelme és ajándéka, mely nem tételez föl emberi érdemeket; a csecsemőket az Egyház hitében keresztelik meg. A keresztény életbe való belépés utat nyit az igazi szabadságra.

Felkészítés:

A keresztelés előtt a szülőknek, keresztszülőknek előkészítő alkalmakat tartunk. A felkészítőket minden hónap második és negyedik keddjén tartjuk a templomban 17.30-tól. A keresztelés időpontját az előkészítő beszélgetések után rögzítjük.

Kisgyermekek keresztelése (7 éves korig): 

A gyermekeket 7 éves korukig kereszteljük kisgyermekként. Ezután már nekik is külön felkészítésen kell részt venniük.

A keresztelő tervezett időpontja előtt legalább 1 hónappal a plébánián kell jelentkezni. Szükséges, hogy a keresztelést a szülők (vagy gyámok egyike) személyesen kérje a a megadott elérhetőségek valamelyikén. A jelentkezési lap kitöltésére a megbeszélések alkalmával kerül sor.

A keresztelések időpontja:

Veresegyházon a vasárnapi ½10-es szentmise után, illetve alkalmanként előre egyeztetett időpont alapján.

Erdőkertesen a vasárnapi 8 órás szentmise után.

Felnőttek keresztelése:

A keresztelésre, elsőáldozásra és bérmálkozásra valófelkészítés a felnőttek számára külön közösségben(Útkereső csoport) történik. Jelentkeznia Plébános atyánál lehet.

Ki lehet keresztszülő?

A keresztszülő a keresztelendőt a keresztény életben való növekedésben segíti és kíséri. Gyermekkeresztelés esetén az ő feladata a szülők segítése a keresztény nevelésben. Keresztszülő lehet: Az a személy, aki tizenhatodik életévét betöltötte, katolikus vallású, megbérmált és már volt elsőáldozó,s éljen a hithez és a vállalandó tisztséghez méltó életet.Más felekezetű keresztények a keresztség tanújaként vállalhatnak szerepet, csakis egy katolikus keresztszülővel együtt.

Ezekről és minden más fontos kérdésről is beszélgetünk a felkészítések alkalmával!

A jelentkezéshez és a keresztelés anyakönyvezéséhez szükséges iratok:

  1. Kitöltött jelentkezési lap: a szülők, a gyermek és a keresztszülők adatai, a választott védőszent neve; (a felkészítés után is kitölthető)
  2. a keresztszülőknek a keresztelésük helye szerinti plébániájukról kell a keresztlevelüket kikérni; (ha nem Veresegyházon vagy Erdőkertesen voltak elsőáldozók és bérmálkozók, illetve nem itt kötöttek házasságot)
  3. ha a szülők nem a plébánia területén laknak, akkor lakóhely szerinti plébániájukról keresztelési engedélyt (elbocsátó) kell kérniük,

Elérhetőségek:

Jelentkezni lehet a plébános atyánál, illetve Wirth Beátánál a plébánia irodán (tel.:+36-30-4015288), vagy a veresegyhaziplebania@gmail.com illetve erdokertesiplebania@gmail.com címen.

Az őrszentmiklósi és vácbottyáni hívek a keresztelést saját plébániájukon kérhetik Bolyky Miklós plébániavezető állandódiakónusnál (tel.: +36-20-4598419).