Templomunk

Erdőkertes római katolikus egyházközsége a Váci Egyházmegye Gödöllői esperesi kerületéhez tartozik. A templomunk alapkövét 1937-ben tették le és az elkészült templomot 1941-ben Jézus Szíve ünnepén szentelték fel.

A templombúcsút azóta is ezen az ünnepen, Jézus Szentséges Szívének főünnepén (Pünkösd utáni 3. péntek) tartjuk. Templomunk 2016-ban lett 75 éves!

Jézus Szíve ünnepe

Jézus Szívének, irgalmas szeretetének tisztelete szellemében, tartalmában oly régi, mint maga az Egyház. Az évszázadok folyamán sokan voltak buzgó apostolai e kultusznak (Szent Gertrúd, Szent Mechtild, Eudes Szent János, Szalézi Szent Ferenc), aztán az Úr Alacoque Szent Margitnak (1647-1690) egy látomásban kinyilvánította azt a kívánságát, hogy e titoknak külön ünnepet szenteljenek.

XIII. Kelemen pápa hagyta jóvá ezt az ünnepet (1765), majd IX. Piusz pápa az egész Egyházban bevezette (1856). Bár legújabb ünnepeink közül való, lényegében mégis azt a szeretetet ünnepli, amelyet Krisztus húsvéti misztériumában mutatott meg az emberiségnek (Jn 3,16-17).