Aktualitások

Egyházi hozzájárulás (egyházadó):

Egyházközségünk templomának, közösségi helyiségeinek fenntartása, korszerűsítése, környezetének rendbetétele, a szentmise kellékeinek rendszeres be-szerzése is komoly anyagi kiadásokkal jár. A közüzemi számlák kifizetése az Egyházközséget is kötelezi. A vasárnapi perselyadományok nagyon szerény bevételt jelentenek a rendszeres kiadásokhoz képest! Kérjük a Kedves Testvéreket, hogy ne feledkezzenek el Egyházközségük rendszeres támogatásáról! És erre buzdítsanak másokat is!
Az egyházadó éves mértéke, Püspök úr rendelkezése alapján, személyre szabottan mindenki éves jövedelemének az 1%-a. Az egyházadó befizethető készpénzben a szentmisék után a sekrestyében, de van lehetőség banki átutalásra is. Az egyházadó befizetésén túl is köszönettel fogadunk pénzadományokat!
A banki átutaláshoz szükséges adatok:
Kedvezményezett neve:
Erdőkertesi Római Katolikus Egyházközség
Erdőkertes, Fő út 53.
Kedvezményezett pénzforgalmi jelzőszáma:
66000042-11026235
Közlemény: „egyházadó” (vagy az egyéb adomány megnevezése)

 

Jelentkezés házasságkötésre:

Aki egyházi házasságot kívén kötni, szíveskedjék ezt január végéig jelezni a plébánián. Mivel februárban már megkezdődnek a jegyes beszélgetések, kérjük, hogy mindenképpen még január végéig jelentkezzenek!

 

Házasság rendezés:

Ferenc pápa “Amoris laetitia” kezdetű apostoli írásában meghív bennünket arra, hogy helyesen értelmezzük azoknak az élethelyzetét, akik nem egyházilag rendezett házasságban élnek. Ennek most különösen nagy hangsúlyt ad az irgalmasság éve. Sokszor, akik hasonló élethelyzetben vannak, nem is tudják, hogy milyen lehetőségeik vannak a helyzetük rendezésére, illetve, hogy az Egyház az ő konkrét helyzetükben milyen utat mutat a szentségekhez járulás felé. Bizonyos esetekben egész könnyen rendezhető, időnként viszont ez hosszabb utat is jelenthet. Kérjük, hogy aki szeretne erről bővebb tájékoktatást, vagy szeretné megtudni, hogy milyen lehetőségei vannak a házasság rendezésére, keresse meg a Plébános atyát ezzel kapcsolatban!

 

Plébánosi ajánlás

Aki iskolai felvételhez plébánosi ajánlást kér, először keresse meg a hitoktatóját ezzel kapcsolatban, vele egyeztetve készülnek el az ajánlások. Kérjük, hogy az ajánlások kérését ne halasszuk az utolsó pillanatra, mert akkor már nem biztos, hogy határidőre meg tudjuk adni.