HázasPáros közösség bemutatkozása

A HázasPáros közösség alapvetően az erdőkertesi római katolikus plébánia házaspárjait és azok gyermekeit összefogó családos közösség. De tágabb értelemben ez a közösség valójában nyitott minden olyan keresztény elveket valló család számára is, akik elfogadják a katolikus hit alapjait és vallásgyakorlatait.

A HázasPáros közösségben rendszeres összejövetelek vannak, ahol a házaspárok megoszthatják egymás közt tapasztalataikat és gondolataikat pl. a hitvesi élet, a gyereknevelés és még sok egyéb, a keresztény családokat érintő témák területén.

A közösség tagjai segítik egymást a bajban, összefognak, ha a szükség úgy hozza. így nem meglepő a közösségben a kaláka munka, vagy a közös komatál szervezése egy újszülött gyermek megérkezésekor.

Ezen felül nagy hangsúlyt fektet a közösség olyan együttlétekre is, amelyeken mindenki teljes családjával is részt tud venni pl. ilyen lehet egy bográcsozás, társasjátékozás, kirándulás, nagybőjti lellkigyakorlat vagy éppen a minden évben megrendezésre kerülő többnapos nyári családos tábor. A legutóbbi táborban 2023-ban, Balatonfüreden, 15 család vett részt. Valamint a 2023-ban a közösség nagyböjti lelkigyakorlata az óbudavári Schönstatt lelkigyakorlatos házban került megrendezésre, amit Magyarország Kormánya is támogatott az EKCP-KP-1-2023/2 -000339 pályázat keretében.

 

Kirándul a HázasPáros közösség

A HázasPáros közösség talajt teremtett más közösségek megalakulásának is. Innen vetette meg gyökereit az ÉdenKertes dicsőítő zenekar, az erdőkertesi katolikus Ifi közösség és a Férfi imakör is.

A közösség szívesen öltözik be és ad elő kisebb-nagyobb keresztény ihletésű színdarabokat is. Ezek közül Erdőkertes főterén is járt már adventben többször is a Betlehemes játék, valamint a Regölés. A nyári táborok alatt is születtek színdarabok, így legutóbb a Bibliából ismeretes Kánai menyegző története.

 A Kánai menyegző előadói a HázasPáros közösségből

Most pedig lássuk hogyan vélekednek a közösségi tagjai:

„Amikor annak idején a feleségemmel elkezdtünk jobban belefolyni az egyházközség életébe itt Erdőkertesen, legfőbb feladatunknak azt éreztük, hogy összefogjuk az erdőkertesi házaspárokat és családokat a plébánián. Láttuk, hogy sokan eljárnak templomba, de nem ismerik egymást. A szentmise után mindenki hazament. Ezért azt tűztük ki célul, hogy megismertessük egymással a házaspárokat, így ún. ismerkedési estéket rendeztünk.

Persze ez nem ment zökkenőmentesen, mert nem minden meghívott jött el, sőt! De nem adtuk fel: tovább imádkoztunk és szerveztük a következő alkalmakat. Az Isten azt ültette szívünkbe, hogy mégha lehetetlen küldetésnek is tűnik a házaspáros közösség építése, mi ennek ellenére tartsunk ki ebben a szolgálatban, mert bízhatunk abban, hogy Isten a kellő pillanatban hozzá fogja tenni az ő részét:

Ezért ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, s ezeket (amire szükségetek van) mind megkapjátok hozzá! /Mt 6, 33/

És a kitartó munka meghozta gyümölcsét. Ma, 10 év után, van egy olyan házasközösségünk, akikkel rendszeresen összejárunk, és akiket barátainknak tudhatunk. A szentmisék arculata is megváltozott. Most már nem rohan mindenki haza a szentmise után. Jó ott maradni még egy kicsit beszélgetni, örülni egymásnak.”

Rákóczi Bálint

Amikor a családommal 2014-ben Erdőkertesre költöztünk, biztos voltam benne, hogy többet nem szeretnék innen mozdulni. Nagyon vágytam akkor már valahol gyökeret verni és visszaadni valamit másoknak itt, helyben abból, amit eddig kaptam. Ki gondolta volna, hogy pont egy gitárosért imádkoznak már egy ideje a HázasPáros közösségben!

A közösséggel való megismerkedésünk után nagy örömmel vetettem bele magamat a zenei szolgálatba a közösségi alkalmakon és a templomban. Ez a munka először nemcsak hogy magányos volt, de megvető pillantásoktól terhelt, botránkozással szegélyezett. Ellenszélben kellett megtartani az imádságos lelkületet, ami nem volt egyszerű, de viszonylag hamar kaptam hűséges társakat, akikkel öröm volt osztozni a munkában, és akik segítettek is más szemszögből látni, más füllel hallani.

Lett ellenlábasból kiengesztelődésen keresztül szövetséges, semmiből minőségi, de görcsmentes zenekar, kongó ürességből dicsőítő imaest az évek során.

Akkor legkönnyebb mindezért hálát adnom, amikor a kegyelem munkáját nyomon érhetjük, amihez a mi szolgálatunk is hozzáadhatott talán kicsit: amikor valaki évtizedek után újra szentgyónáshoz járul, vagy megszületett benne az elhatározás, hogy elsőáldozni szeretne.

A szívem nyugodt, én Istenem, énekelek és zenélek színed előtt. Ébredj, lelkem! Citera, hárfa ébredjetek, fölkeltem a hajnalt. /Zsolt 108, 2-3/

Uracs Miklós

2009-ben mikor Erdőkertesre költöztünk, kimaradtunk az előző lakhelyünkön lévő közösségből, főként a távolság miatt. Az első éveink a lakás körül forogtak, majd mikor Bálinték elhívtak minket egy különleges “ismerkedős” alkalomra (mint később kiderült, a családos közösség alakuló alkalmára), nagyon megörültünk. Nekünk az elejétől fontos volt, hogy amiben lehet, segítsünk. Akkoriban sokat gondolkoztunk a Bálintékkal közösen, hogy hogyan is legyen a közösség, mi legyen a célja, hogyan kovácsolódjon össze. Így lassan, de biztosan elkezdett formálódni, kialakulni a közösség. Minden pillanat megérte a befektetett munkát, a nehézségeket pedig közösségben egyszerűbb volt legyőzni/túlélni.  

Az évek folyamán több közösség is elindult a Családos közösség tagjaiból, melyekből kettőben aktív szervezőként vettem/veszek részt: Férfi imakör (apa klub) és az Ifi Klub (a gimnazista, egyetemista korosztálynak szervezett közösség)   

Mindkét közösség a Családos közösségben felmerült igény alapján alakult.  

“A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg.” /Jak 1, 22/ 

Szőnyi János

Ideköltözésünk előtt már vágyakoztunk arra, hogy egy keresztény családos közösséghez tartozhassunk, de máshol nem találtunk hasonlót sem. 2021-ben a költözésünk előtt már többször vettünk részt itt szentmisén, így kaptunk meghívást a közösségbe is.

A Jóisten ajándékának gondoljuk, hogy még ki se pakoltuk dobozainkat, de már részt vehettünk a családos közösség alkalmain, ahol első perctől kezdve éreztük a baráti viszonyt. Különleges volt megtapasztalni, hogy mindenki milyen befogadó, nyitott, érdeklődő, segítőkész, pedig mi csak „jött-mentek” voltunk – mára már nem érezzük annak magunkat.

Ha a közösségben valakinek segítségre van szüksége, csak kérnie kell és megkapja: ilyenre példa, amikor levest hoztak nekünk betegségünk idején, vagy közösen végeztünk tetőcserepezést egyik-másik társunk házán, bármikor találunk jelentkezőt ha óvodai-iskolai fuvarra van szükség.

Az egymást segítő tettek mellett bármikor számíthatunk a többiek imáira is a nehézségek idején. Számomra természetes, hogy a közösség javára és ezzel együtt Isten szeretetéért veszek részt programszervezésben, lebonyolításban, zenélésben vagy más szolgálatban.

A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. /Pál Galatákhoz írt levele 6, 9-10/

Gere Tádé

A HázasPáros közösséggel a kapcsolat a b.rakoczi@gmail.com email címen keresztül vehető fel.