Vasárnapi hirdetések 2024.03.24.

Virágvasárnap – 2024.03.24.

Urunk szenvedésének vasárnapja

Szeretettel hirdetjük:

  • Hétfőn (márc.25.) a szokott időben 18:30-kor lesz Szentmise. (A Nagyhét miatt Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe átkerül április 8-ára!)
  • A HÚSVÉTI SZENT HÁROMNAP IDŐPONTJAI:
  • NAGYCSÜTÖRTÖK este(márc.28.) 18:30-kor lesz Szentmise az utolsó vacsora emlékére. (lábmosás, az Eukarisztia és a Papság megalapítása, Jézus búcsúbeszéde) Szeretettel várunk Mindenkit!
  • NAGYPÉNTEKEN (márc.29.) az Úr szenvedésének ünnepén délután 14:00 órakor kezdődik a Keresztút a templomban, majd utána 15:00 órától a Szertartás. (igeliturgia, egyetemes könyörgések, kereszthódolat, szentáldozás)
  • Nagyszombat este (márc.30.) a HÚSVÉTI VIGÍLIA 19:30-kor kezdődik majd. (fényünnepség, igeliturgia, keresztség liturgiája, Eukarisztia liturgiája) Gyertyát hozzunk magunkkal, a szertartás alatt többször is szükség lesz rá! A Szentmise után ételszentelés és agapé lesz a közösségi teremben.
  • Idén a nyári időszámítás éppen húsvét éjszakáján kezdődik, így Húsvétvasárnap virradóra egy órával kevesebbet alhatunk… Jövő szombaton majd ne feledkezzünk el az óraállításról!
  • HÚSVÉTVASÁRNAP (márc.31.) Urunk feltámadásának napján az ünnepi Szentmise 9:30-kor kezdődik.
  • Húsvét nyolcadában húsvéthétfőn (ápr.1.) szintén 9:30-kor lesz Szentmise templomunkban.
  • Akik még szívesen részt vennének a nagyheti szertartások különféle liturgikus szolgálataiban: felolvasás, éneklés, asszisztencia, lábmosás, stb.,a sekrestyében érdeklődhetnek és feliratkozhatnak.
  • Mindannyiuknak áldott Nagyhetet kívánunk! Ünnepeljünk együtt!