Vasárnapi hirdetések 2024.01.28.

Évközi 4. vasárnap – 2024.01.28.

Szeretettel hirdetjük:

  • Hétfőn (jan. 29.) 18:30-kor lesz Szentmise, előtte 18:00 órától gyóntatás is lesz!
  • Akik 2024-ben kívánnak egyházi házasságot kötni templomunkban, jelezzék ezt februárig a Veresegyházi Plébánián. Kérjük, hogy adják tovább ezt azoknak, akikhez a hír közvetlenül nem jut el!
  • A betegek kenetének ünnepélyes kiszolgáltatása február 11-én vasárnap, a 9:30-as Szentmisében lesz. Aki szeretné felvenni a betegek szentségét, a sekrestyében jelentkezhet. Kérjük a jelentkező idős vagy beteg testvéreinket, hogy szentgyónással készüljenek a szentség felvételére! A szentgyónás elvégzésére aznap a Szentmise előtt 9:00 órától is lesz lehetőség.
  • Február 17-én szombaton, gyalogos zarándoklatot hirdetünk házaspárok számára Máriabesnyőre! Az útvonal a Szada-Máriabesnyő közötti erdei útvonal. Sok beszélgetéssel, imádsággal. Jelentkezni Rákóczi Bálintnál lehet.
  • Szentségimádás lesz a betegekért csütörtökön, február 1-jén a veresegyházi Szentlélek-templomban a 18:30-as Szentmise után. Mindenkit szeretettel várnak!
  • Énekes-gitáros dicsőítő szentségimádás lesz a veresegyházi Szentlélek-templomban február 2-án pénteken a Szentmise után, kb. 19:00 órától. Minden kedves testvérünket szeretettel hívjuk és várjuk.
  • A Verbita Baráti Kör következő találkozója február 9-én pénteken, szintén a 18:30-as Szentmise után kb. 19:00 órától lesz a Szent Pio Otthonban! Minden érdeklődőt szeretettel várnak!