Vasárnapi hirdetések 2023.06.25.

Évközi 12. vasárnap – 2023.06.25.

Szeretettel hirdetjük:

  • Hétfőn, június 26-án 18:30-kor lesz Szabó Gábor atya újmiséje templomunkbanés utána agapét is tartunk, amelyhez minden étel-ital felajánlást, segítséget szívesen fogadunk! Szeretettel várjuk a Kedves Testvéreket az újmisére!
  • Csütörtökön, június 29-én Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén lesz a vácbottyáni templombúcsú.Az ünnepi Szentmisét 18:00 órakor Szabó Gábor újmisés atya fogja bemutatni. Szeretettel várják az erdőkertesieket is!
  • A Verbita Misszós Rend idén Zalaváron szervez gyerektábort 7-14 éves gyerekek részére. Ezúttal is kérik segítségünket a tábor anyagi támogatásához. Pénzadományaikat a sekrestyében vagy a Missziós Imacsoport tagjainak is oda lehet adni június végéig. Adományaikat nagyon köszönjük!
  • Jövő vasárnap a Szentszék javára lesz gyűjtés.
  • Szeretettel ajánljuk a Kedves Testvérek figyelmébe a szombat esti szentségimádásokat, amelyek minden héten közvetlenül a 18:00 órai Szentmise után kezdődnek. Félóra, csendben, Jézussal. Szeretettel hívunk mindenkit!
  • Pünkösd ünnepétől a Római Misekönyv új kiadását használjuk. Egy esetben módosult a hívek szövege is! Ez a változás a Szentmise elején a bűnbánati részben van: „Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, …”. Kérjük a Kedves Testvéreket, hogy figyeljünk oda erre, és amíg megszokottá nem válik, inkább olvassuk a szöveget!
  • Július és augusztus hónapban Veresegyházon a Szentlélek-templomban vasárnaponként csak két Szentmise lesz: reggel 8:00 órakor és este 19:00 órakor. Ez a miserend már jövő vasárnaptól érvényes.