Vasárnapi hirdetések 2023.06.18.

Évközi 11. vasárnap – 2023.06.18.

Szeretettel hirdetjük:

 • Hétfőn (június 19.) 18:30-kor lesz Szentmise templomunkban.
 • Köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal vagy munkájukkal az Úrnapja és a Templombúcsú széppé tételében és lebonyolításában segítettek, valamint a közös ünneplésben részt vettek!
 • Püspök atya szombat délelőtt pappá szentelte Szabó Gábor diakónus atyát. Gábor atya újmiséje Erdőkertesen június 26-án hétfőn 18:30-kor lesz és utána agapét is tartunk, amelyhez minden étel-ital felajánlást, segítséget szívesen fogadunk! Szeretettel várjuk a Kedves Testvéreket az újmisére!
 • Gábor atya többi újmiséjének helyszíne és időpontja:
  Őrszentmiklós – június 21. szerda 18:30
  Veresegyház – június 25. vasárnap 9:30
  Vácbottyán – június 29. csütörtök 18:00, Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe, vácbottyáni templombúcsú.
 • A Verbita Misszós Rend idén Zalaváron szervez gyerektábort 7-14 éves gyerekek részére. Ezúttal is kérik segítségünket a tábor anyagi támogatásához. Pénzadományaikat a sekrestyében vagy a Missziós Imacsoport tagjainak is oda lehet adni június végéig. Adományaikat nagyon köszönjük!
 • Szeretnénk a Kedves Testvérek figyelmébe ajánlani a szombat esti szentségimádási lehetőséget, minden héten közvetlenül a 18:00 órai Szentmise után. Félóra, csendben, Jézussal! Szeretettel hívunk mindenkit!
 • Pünkösd ünnepétől a Római Misekönyv új kiadását használjuk. Egy esetben módosult a hívek szövege is! Ez a változás a Szentmise elején a bűnbánati részben van: „Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, …”. Kérjük a Kedves Testvéreket, hogy figyeljünk oda erre, és amíg megszokottá nem válik, inkább olvassuk a szöveget!