Vasárnapi hirdetések 2023.06.04.

Szentháromság vasárnapja – 2023.06.04.

Szeretettel hirdetjük:

  • Hétfőn 18:30-kor lesz Szentmise templomunkban.
  • Csütörtökön délután 16:00 órától várjuk a gyerekeket az Oratóriumban!
  • Jövő vasárnap (június 11.) lesz Úrnapja (Krisztus Szent Testének és Vérének főünnepe), a Szentmise 9:30 órakor kezdődik, utána lesz a körmenet a templomkertben. Családok készítik az úrnapi oltárokat, de kérjük a kedves Testvérek segítségét is: virágadományokat, pénzadományokat és az oltárok cipeléséhez, össze- és szétszereléséhez erős embereket, a kert rendbetételéhez segítőket várunk. Aki bármiben tud segíteni, kérjük, hogy mielőbb jelezze a sekrestyében vagy az oltárkészítő családoknál! Köszönjük!
  • Június 16-án pénteken, Jézus Szent Szívének főünnepén lesz templomunk búcsúja, az ünnepi Szentmise 18:00 órakor kezdődik. Utána agapé is lesz, amelyhez minden segítséget, felajánlást szívesen fogadunk! Segítségüket előre is köszönjük, és szeretettel várunk Mindenkit közös ünneplésre, hálaadásra!
  • Szabó Gábor diakónus atya papszentelése június 17-én 10:00 órakor lesz Vácon a Barátok templomában. Gábor atya újmiséit templomainkban a következő időpontokban tartja: Veresegyházon jún. 25-én vasárnap 9:30-kor, Erdőkertesen jún. 26-án hétfőn 18:30-kor és utána természetesen agapét is tartunk! Vácbottyánban jún. 29-én csütörtökön 18:00 órakor lesz, ez Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe, a vácbottyáni templom búcsúja. Szeretettel várjuk a Kedves Testvéreket az újmisékre!
  • Pünkösd ünnepétől már az egész országban a Római Misekönyv új kiadását használjuk. Változások főleg a Szentmisét bemutató pap szövegeiben vannak, de egy esetben a hívek szövege is módosult! Ez a változás a Szentmise elején a bűnbánati részben van: „Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket…”. Kérjük a Kedves Testvéreket, hogy figyeljünk oda erre, és amíg megszokottá nem válik, inkább olvassuk a szöveget! Segítség képpen az új szöveget kihelyeztük a padokra. A hátsó padokról pedig a kis alakú, színes lapok el is vihetőek!