Vasárnapi hirdetések 2023. 05. 28.

PÜNKÖSD – 2023.05.28.

Szeretettel hirdetjük:

 • Május 29-én hétfőn, Szűz Máriát, mint az Egyház anyját ünnepeljük. A Szentmise a szokott időben, 18:30-kor kezdődik majd. A Szentmise előtt 18:00 órától gyóntatás lesz, 18:15-től pedig litániát imádkozunk.
 • Csütörtökön délután 16:00 órától várjuk a gyerekeket az Oratóriumban!
 • Június 11-én lesz Úrnapja (Krisztus Szent Testének és Vérének főünnepe), a Szentmise 9:30 órakor kezdődik, utána lesz a körmenet a templomkertben. Négy család készíti az úrnapi oltárokat, de kérjük a kedves Testvérek segítségét is: virágadományokat, pénzadományokat és az oltárok cipeléséhez, össze- és szétszereléséhez erős embereket várunk. Aki bármiben tud segíteni, kérjük, jelezze június 4-ig (jövő vasárnap) a sekrestyében vagy az oltárkészítő családoknál! Köszönjük!
 • Már most hirdetjük, hogy június 16-án pénteken, Jézus Szent Szívének főünnepén lesz templomunk búcsúja, az ünnepi Szentmise 18:00 órakor kezdődik. Utána agapé is lesz, amelyhez minden segítséget, felajánlást szívesen fogadunk! Segítségüket előre is köszönjük, és szeretettel várunk Mindenkit közös ünneplésre, hálaadásra!
 • Pünkösd ünnepétől kerül használatba Egyházmegyénkben is a Római Misekönyv új kiadása. Változások főleg a Szentmisét bemutató pap szövegeiben vannak, de egy esetben a hívek szövege is módosult! Ez a változás a Szentmise elején a bűnbánati részben van. A közgyónás szövegét ezentúl a „Szeplőtelen” szó kihagyásával imádkozzuk. Kérjük a Kedves Testvéreket, hogy figyeljünk oda erre, és amíg megszokottá nem válik, inkább olvassuk a szöveget, hogy továbbra is egységes és szép lehessen az imádságunk! Az új szöveget kihelyeztük a padokra, ezeket hagyják a padokon! Imakönyvbe betehető, kisebb, színes imalapot is készítettünk, ezek a leghátsó padokról elvihetőek.
 • Június 1-jén, csütörtökön a veresegyházi 18:30-as Szentmise után gyógyító szentségimádásra várjuk a kedves híveket.
 • Szabó Gábor diakónus atya papszentelése június 17-én lesz Vácon. Újmiséit templomainkban a következő időpontokban tartja:
  Veresegyházon jún. 25-én vasárnap fél 10-kor,
  Erdőkertesen jún. 26-án hétfőn este fél 7-kor,
  Vácbottyánban jún. 29-én csütörtökön este 7-kor, ez Szent Péter és Szent Pál ünnepe, a vácbottyáni templom búcsúja.