Vasárnapi hirdetések 2022.11.20.

évközi idő utolsó vasárnapja – 2022.11.20.

Krisztus, a Világmindenség Királya

Szeretettel hirdetjük:

 • Szeretettel hívunk minden középiskolás-egyetemista korú fiút és lányt, a nekik tartott alkalmakra. Az alkalmak hétfő 18:00 órakor kezdődnek.
 • Csütörtökön és pénteken 16:00 órától várjuk szeretettel a gyerekeket, fiatalokat a Don Bosco Oratóriumban!
 • Atemplom melletti plébániaépületben létrehoztunk egy gyereksarkot, ahol a vasárnap 9:30-as Szentmise ideje alatt a kicsi gyerekek játszhatnak, a szülők számára pedig kihangosítva hallható a Szentmise. Ajánljuk a kisgyermekes családok figyelmébe!
 • Szeretettel hívunk mindenkit közös adventi-koszorú készítésre, advent első vasárnapja előtti szombaton (nov. 26.), délelőtt 10 órakor, a közösségi teremben. Koszorúalapot, gyertyát, gyertyatűt és szalagot a plébánia biztosítja. Minden egyebet pl. díszítőelemeket, kötő- és ragasztóanyagokat hozzon mindenki magával. Kérjük, hogy aki szeretne részt venni a koszorúkészítésben, iratkozzon fel a sekrestyében található jelentkezési lapra most a Szentmise után. Annyi koszorú lesz rendelve, ahány jelentkező lesz. Köszönjük.
 • Jövő héten szombat este (nov. 26.), ADVENT kezdetén MEGÚJULÁSI IMAEST lesz templomunkban Gável Henrik atya, Jácinta nővér és az O.S.T. Közösség tagjainak szolgálatával! (Az O.S.T. Közösség a papok megújulásáért jött létre, imáikkal és életükkel őket segítik.)
  A 18:00 órai SZENTMISE után leszegyrövid Szentségimádás. Ezután következik az IMASZOLGÁLAT, amikor Henrik atya és Jácinta nővér külön is csendben imádkoznak mindazokért, akik azt kérik és arra vágyódnak, hogy az Úr Jézus érintse és gyógyítsa meg őket a lelkükben.
  A Szentmise után folyamatos GYÓNTATÁS is lesz!!! Hisszük, hogy Jézus megújulást adhat mindazoknak, akik engedik, hogy a lelküket megérintse. Mindenkit hív és vár az Úr, aki az Ő jelenlétében szabadulásra vágyik!
  Kérjük, és előre is köszönjük mindazok segítségét, akik pogácsával, süteménnyel, üdítővel hozzá tudnának járulni ahhoz, hogy az alkalom után a szolgálattevőket szerényen megvendégelhessük! Szeretettel várunk mindenkit!!!
 • Ma a Karitász javára van gyűjtés. Adományaikat köszönjük!