Vasárnapi hirdetések 2022.11.13.

Évközi 33. vasárnap – 2022.11.13.

Szeretettel hirdetjük:

 • Szeretettel hívunk minden középiskolás-egyetemista korú fiút és lányt, a nekik tartott alkalmakra. Az alkalmak hétfő 18:00 órakor kezdődnek.
 • Csütörtökön és pénteken 16:00 órától szeretettel várjuk a gyerekeket, fiatalokat a Don Bosco Oratóriumban!
 • Atemplom melletti plébániaépületben létrehoztunk egy gyereksarkot, ahol a vasárnap 9:30-as Szentmise ideje alatt a kicsi gyerekek játszhatnak, a szülők számára pedig kihangosítva hallható a Szentmise. Ajánljuk a kisgyermekes családok figyelmébe!
 • A Veresegyházi Egyházközség jövő szombaton (november 19.) tartja az Árpád-házi Szent Erzsébet (régi) templom Búcsúját. A programok 16:00 órától kezdődnek, az ünnepi Szentmise 18:30-kor lesz, amelyet Kármán János atya mutat be. 20:00 órától „Krisztus Forrás” dicsőítő Szentségimádás lesz, gyónási lehetőséggel. Mindenkit szeretettel várnak!
 • Ezért jövő szombaton, 2022. november 19-én a 18:00 órai (vasárnap előesti) Szentmise és a Krisztus Király ünnepének előestéjén szokásos Szentségimádás is ELMARAD Erdőkertesen! 🙁
 • Szeretettel hívunk mindenkit közös adventi-koszorú készítésre, advent első vasárnapja előtti szombaton (november 26-án), délelőtt 10 órakor, a közösségi teremben. Koszorúalapot, gyertyát, gyertyatűt és szalagot a plébánia biztosítja. Minden egyebet pl. díszítőelemeket, kötő- és ragasztóanyagokat hozzon mindenki magával. Kérjük, hogy aki szeretne részt venni a koszorúkészítésben, iratkozzon fel a sekrestyében található jelentkezési lapra november 20-ig, azaz jövő vasárnapig. Annyi koszorú lesz rendelve, ahány jelentkező lesz. Köszönjük.
 • Két hét múlva, November 26-án szombaton, ADVENT kezdetén MEGÚJULÁSI IMAEST lesz templomunkban Gável Henrik atya, Jácinta nővér és az O.S.T. Közösség tagjainak szolgálatával! (Az O.S.T. Közösség a papok megújulásáért jött létre, imáikkal és életükkel őket segítik.)
  A 18:00 órai SZENTMISE után leszegyrövid Szentségimádás. Ezután következik az IMASZOLGÁLAT, amikor Henrik atya és Jácinta nővér külön is csendben imádkoznak mindazokért, akik azt kérik és arra vágyódnak, hogy az Úr Jézus érintse és gyógyítsa meg őket a lelkükben. A Szentmise után folyamatos GYÓNTATÁS is lesz!!! Hisszük, hogy Jézus megújulást adhat mindazoknak, akik engedik, hogy a lelküket megérintse. Mindenkit hív és vár az Úr, aki az Ő jelenlétében szabadulásra vágyik!
  Kérjük, és előre is köszönjük mindazok segítségét, akik pogácsával, süteménnyel, üdítővel hozzá tudnának járulni ahhoz, hogy az alkalom után a szolgálattevőket szerényen megvendégelhessük! Szeretettel várunk mindenkit a Megújulási Imaestre!!!
 • Továbbra is arra buzdítunk minden katolikust, hogy a népszámlálás alkalmával vallja meg a (római vagy görög) Katolikus Egyházhoz való tartozását!
 • Jövő vasárnap a Karitász javára lesz gyűjtés.