Vasárnapi hirdetések 2022.04.10.

Virágvasárnap

2022.04.10.

Urunk szenvedésének vasárnapja

Szeretettel hirdetjük:

  • Hétfőn (április 11.) 17:00 órától lesz lehetőség a húsvéti szentgyónás elvégzésére! A 18:30-as Szentmise alatt is lesz gyóntatás, egészen addig, amíg lesznek gyónók.
  • Idén újra közösségben tudjuk megünnepelni a Húsvétot! A Húsvéti Szent Háromnap a liturgikus év középpontja. Buzdítunk mindenkit, hogy Nagycsütörtökön, Nagypénteken és Húsvét éjszakáján ünnepeljünk együtt!
  • Nagycsütörtökön (ápr.14.) este, 18:00 órakor lesz Szentmise az utolsó vacsora emlékére. Majd meghallgatjuk Jézus búcsúbeszédét.
  • Nagypénteken (ápr.15.) délután, 14:00 órakor keresztutat imádkozunk, 15:00 órakor kezdődik a szertartás. Ne feledkezzünk el arról, hogy Nagypéntek szigorú böjti nap!
  • Húsvét éjszakáján (ápr.16.) este, 20:30 órakor kezdődik a feltámadási szertartás és a Szentmise. A szertartáshoz gyertyát hozzunk magunkkal! A Szentmise után hagyományosan ételszentelés lesz a közösségi teremben, valamint agapé is lesz, amelyhez étel-ital adományokat szívesen fogadunk! Előre is köszönjük! Szeretettel várunk Mindenkit!
  • Húsvétvasárnap (ápr.17.) reggel, 8:00 órakor lesz az ünnepi Szentmise.
  • Húsvéthétfőn (ápr.18.) szintén reggel 8:00 órakor tartunk Szentmisét.
  • A nagyheti szertartások rendje és időpontjai megtalálhatók a hirdetőn, a Forrás újságban és az egyházközségi honlapon is!
  • Akik szívesen részt vennének a nagyheti szertartások különféle liturgikus szolgálataiban (felolvasás, éneklés, asszisztencia, stb. ), még jelentkezhetnek a sekrestyében!
  • Az Oratórium találkozói a húsvéti szünet után (ápr.21-22.) folytatódnak!

Kegyelmekben gazdag, áldott Nagyhetet kívánunk Mindenkinek!