Vasárnapi hirdetések 2022.04.03.

Nagyböjt 5. vasárnapja – 2022.04.03.

Szeretettel hirdetjük:

  • Hétfőn 18:30-kor lesz igeliturgia lesz!
  • Szeretettel várjuk a gyerekeket az Oratóriumba! Az alsósokat csütörtök délután 4 órakor, a felsősöket pedig péntek délután 4 órakor!
  • Pénteken 17:00 órakor Keresztutat imádkozunk a templomban, mindenkit szeretettel várunk!
  • Jövő héten lesz Virágvasárnap, Urunk szenvedésének vasárnapja, megkezdődik a Nagyhét. A vasárnap (április 10.) reggel 8:00 órai Szentmise alkalmával lesz a barkaszentelés és a körmenet.
  • Már most hirdetjük, hogy április 11-én hétfőn 17:00 órától lesz lehetőség a húsvéti szentgyónások elvégzésére! A 18:30-as Szentmise alatt is lesz gyóntatás, egészen addig, amíg lesznek gyónók.
  • A Húsvéti Szent Háromnap a liturgikus év középpontja. Egyházközségünkben legutóbb 2019-ben tudtuk közösen megünnepelni a Húsvétot… Buzdítunk mindenkit, hogy Nagycsütörtökön, Nagypénteken és Húsvét éjszakáján ünnepeljünk együtt! Ez a Nagyhét – Virágvasárnaptól-Húsvétvasárnapig, – legyen egyházközségünk ünnepi zarándoklata! A nagyheti szertartások rendje és időpontjai már megtalálhatók és olvashatók a hirdetőn, a Forrás újságban és az egyházközségi honlapon is!
  • Akik szívesen részt vennének a nagyheti szertartások különféle liturgikus szolgálataiban (felolvasás, éneklés, asszisztencia, stb. ),a sekrestyében tudnak érdeklődni és feliratkozni.Ma a Szentföld javára van gyűjtés. Adományaikat köszönjük!

2022. NAGYHÉT-HÚSVÉT

VIRÁGVASÁRNAP – Urunk szenvedésének vasárnapja

Április 9. 18:00: Szentmise

Április 10. 8:00: barkaszentelés, bevonulás, Szentmise

Nagyhétfő

Április 11. 17:00 órától gyóntatás; 18:30: Szentmise

NAGYCSÜTÖRTÖK – Esti Szentmise az utolsó vacsora emlékére

Április 14. 18:00: Lábmosás, Szentmise, búcsúbeszéd felolvasása

NAGYPÉNTEK –Az Úr szenvedésének ünneplése

Április 15. 14:00: Keresztút; 15:00: Szertartás

HÚSVÉTVASÁRNAP – Urunk feltámadása

Április 16. 20:30: Húsvéti vigília, utána ételszentelés és agapé

A feltámadási szertartáshoz gyertyát hozzunk magunkkal!

Április 17. 8:00: Ünnepi Szentmise

Húsvéthétfő

Április 18. 8:00: Szentmise