Vasárnapi hirdetések 2020.11.08.

Évközi 32. vasárnap – 2020.11.08.

Szeretettel hirdetjük:

  • Hétfőn 18:30-kor lesz Szentmise, utána kb. 19:00 órától pedig felnőtt hittan Robi atyával, a közösségi teremben. Szeretettel várunk mindenkit!
  • Jövő vasárnap reggel 8:00 órakor családos Szentmise lesz. Szeretettel várjuk a családokat!
  • Templomunk ismét csatlakozik a Budapesti Eucharisztikus Kongresszust előkészítő világméretű Szentségimádáshoz. November 21-én, Krisztus Király ünnepének előestéjén a 18:00 órai Szentmise után, csendes Szentségimádásra hívunk mindenkit! További részletek a honlapon olvashatóak!
  • Ebben az évben, a világjárvány okozta helyzetben, az elhunyt hívek javára szolgáló teljes búcsú elnyerésének lehetőségét Ferenc pápa meghosszabbította egész november hónapra:

a) A november 1–8. közötti időszak egyes napjaira megengedett teljes búcsú – melyet azok nyerhetnek el, akik temetőt látogatnak és legalább lélekben imádkoznak az elhunytakértáthelyezhető a hónap más napjaira is. Az egyes hívő szabad választására van bízva, hogy melyik lesz ez a nyolc nap, és nem szükséges, hogy ezek a napok egymást kövessék.

b) A halottak napjához, november 2-hoz kötött teljes búcsú – melyet azok nyerhetnek el, akik templomot vagy kápolnát látogatnak és ott elimádkozzák a Miatyánkot és a Hiszekegyetnemcsak ezt a napot megelőző vagy követő vasárnapra, illetve mindenszentek főünnepére helyezhető át, hanem az egyes hívő szabad döntése alapján, november hónap bármely más napjára is.

c) Akik súlyos okból nem hagyhatják el otthonukat szintén elnyerhetik a teljes búcsút. Ennek előfeltétele, hogy lélekben egyesüljenek a többi hívővel, szakadjanak el a bűntől és álljon szándékukban, hogy az első lehetséges alkalommal teljesítsék a három megszokott feltételt (gyónás, szentáldozás és a Szentatya szándékára való ima).

A búcsú elnyerése számukra úgy történik, hogy Jézus vagy a Szűzanya képe előtt végeznek imádságot az elhunytakért, például a halottakért végzett zsolozsma reggeli vagy esti dicséretét, a rózsafüzért, az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét, vagy más olyan halottakért való imát, amely kedves a híveknek.

Választhatják azt is, hogy elmélkednek egy-egy olyan szentírási szakaszról, amely szerepel a megholtakért végzett liturgia szövegei között.* Illetve élhetnek azzal a lehetőséggel is, hogy valamilyen irgalmas cselekedetet végeznek, felajánlva Istennek saját életük fájdalmait és viszontagságait.

Az Apostoli Penitenciária dekrétuma a halottakért felajánlható búcsúkról