Vasárnapi hirdetések 2020.07.12.

Évközi 15. vasárnap – 2020.07.12.

  • A Szent Pio Idősek Klubja szociális vagy egészségügyi végzettséggel rendelkező munkatársat keres teljes állásba. Érdeklődni lehet minden nap munkaidőben az intézményben személyesen, vagy telefonon, vagy emailben a hirdetésben olvasható elérhetőségeken. (tel: 0630 482 07 72; email: szentpio.veresegyhaz@gmail.com)
  • Az általános iskolások tábora augusztus 3-7. között napközis tábor lesz, helyszíne: a Veresegyházi Katolikus Gimnázium. A reggel 8 és délután 17 óra között tartandó foglalkozásokon a gyermekek hit, sport, kézműves programokon és Szentmisén vesznek részt. Szükség esetén reggel és délután, a tervezett programok előtt és után 1-1 óra gyermekmegőrzést tudunk biztosítani. Az utolsó (pénteki nap) a foglalkozások az ebéd után érnek véget. A tábor költsége 10.000 Ft/fő. A középiskolás korosztály részére augusztus 8-10. között ottalvós tábor lesz, helyszíne: Kosd. Ennek költsége 8.000 Ft/fő.Szórólap megtalálható a sekrestyében. A jelentkezéseket elsősorban elektronikus módon várják a szórólapon megadott elérhetőségeken, de ha erre nincs lehetőség, természetesen a szervezőket is lehet keresni.
  • Püspök atya augusztus 1-jével plébánosunkat, Molnár Zsolt atyát új szolgálati hellyel bízta meg, így ő elkerül Erdőkertesről és Veresegyházról. JÚLIUS 25-ÉN SZOMBATON, a 18:00 órai Szentmisében szeretnénk megköszönni Istennek az elmúlt 21 év kegyelmeit, amelyeket Zsolt atya személye és papi szolgálata által ajándékozott nekünk. A Szentmise után szeretnénk közösen elbúcsúzni Zsolt atyától és megköszönni neki mindazt, amit értünk tett az elmúlt évtizedekben. Az agapéhoz várjuk a Kedves Testvérek étel és ital felajánlásait! AZ EGYHÁZKÖZSÉGI AJÁNDÉKHOZ LEGKÉSŐBB JÚLIUS 19-IG (jövő vasárnap) LEHET PÉNZADOMÁNNYAL HOZZÁJÁRULNI, AMIT A SEKRESTYÉBEN LEHET LEADNI! Foglaljuk imáinkba Zsolt atyát, Egyházközségünket, és az új Plébános atyát is!