Vasárnapi hirdetések 2020.07.05.

Évközi 14. vasárnap

2020.07.05.

Szeretettel hirdetjük:

 • Jövő vasárnap, július 12-én, 8.00 órakor családos szentmise lesz templomunkban. Szeretettel várunk minden családot!
 • A veresegyházi hittantáborral kapcsolatban hirdetjük:
  Az általános iskolások tábora augusztus 3-7. között napközis tábor lesz, helyszíne: a Veresegyházi Katolikus Gimnázium. A reggel 8 és délután 17 óra között tartandó foglalkozásokon a gyermekek hit, sport, kézműves programokon és Szentmisén vesznek részt. Szükség esetén reggel és délután, a tervezett programok előtt és után 1-1 óra gyermekmegőrzést tudunk biztosítani. Az utolsó (pénteki nap) a foglalkozások az ebéd után érnek véget. A tábor költsége 10.000 Ft/fő.
  A középiskolás korosztály részére augusztus 8-10. között ottalvós tábor lesz, helyszíne: Kosd. Ennek költsége 8.000 Ft/fő.
  Szórólap megtalálható a sekrestyében. A jelentkezéseket elsősorban elektronikus módon várják a szórólapon megadott elérhetőségeken, de ha erre nincs lehetőség, természetesen a szervezőket is lehet keresni.
 • Püspök atya augusztus 1-jével plébánosunkat, Molnár Zsolt atyát új szolgálati hellyel bízta meg, így ő elkerül Erdőkertesről és Veresegyházról.
  JÚLIUS 25-ÉN SZOMBATON, a 18:00 órai Szentmisében
  szeretnénk megköszönni Istennek az elmúlt 21 év kegyelmeit, amelyeket Zsolt atya személye és papi szolgálata által ajándékozott nekünk.
  A Szentmise után szeretnénk közösen elbúcsúzni Zsolt atyától és megköszönni neki mindazt, amit értünk tett az elmúlt évtizedekben. Az agapéhoz várjuk a Kedves Testvérek étel és ital felajánlásait!
  AZ EGYHÁZKÖZSÉGI AJÁNDÉKHOZ JÚLIUS KÖZEPÉIG LEHET PÉNZADOMÁNNYAL HOZZÁJÁRULNI, AMIT A SEKRESTYÉBEN LEHET LEADNI (lehetőleg úgy, hogy Zsolt atya ne vegye észre 🙂 ) Foglaljuk imáinkba Zsolt atyát, Egyházközségünket, és az új Plébános atyát is!
 • Szent Pio Idősek Klubja szociális vagy egészségügyi végzettséggel rendelkező munkatársat keres teljes állásba. Érdeklődni lehet minden nap munkaidőben az intézményben személyesen, vagy telefonon, vagy emailben a hirdetésben olvasható elérhetőségeken. (tel: 0630 482 07 72; email: szentpio.veresegyhaz@gmail.com)