Vasárnapi hirdetések 2020.06.28.

Évközi 13. vasárnap

2020.06.28.

Szeretettel hirdetjük:

  • Hétfőn, június 29-én lesz Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepe, a Szentmise a szokásos időpontban, 17:30-kor kezdődik.
  • Van egy szabad Adoremus példány, aki szeretné előfizetni, Lugosiné Marikánál jelezze.
  • A veresegyházi hittantáborral kapcsolatban hirdetjük
    Az általános iskolások tábora augusztus 3-7. között napközis tábor lesz, helyszíne: a Veresegyházi Katolikus Gimnázium. A reggel 8 és délután 17 óra között tartandó foglalkozásokon a gyermekek hit, sport, kézműves programokon és Szentmisén vesznek részt. Szükség esetén reggel és délután, a tervezett programok előtt és után 1-1 óra gyermekmegőrzést tudunk biztosítani. Az utolsó (pénteki nap) a foglalkozások az ebéd után érnek véget. A tábor költsége 10.000 Ft/fő.
    A gimnazista korosztály részére augusztus 8-10. között ottalvós tábor lesz, helyszíne: Kosd. Ennek költsége 8.000 Ft/fő.
    Szórólap megtalálható a sekrestyében. A jelentkezéseket elsősorban elektronikus módon várják a szórólapon megadott elérhetőségeken, de ha erre nincs lehetőség, természetesen a szervezőket is lehet keresni.
  • Püspök atya augusztus 1-jével plébánosunkat, Molnár Zsolt atyát új szolgálati hellyel bízta meg, így ő elkerül Erdőkertesről és Veresegyházról. Július 25-én szombaton, a 18:00 órai Szentmisében szeretnénk megköszönni Istennek az elmúlt 21 év kegyelmeit, amelyeket Zsolt atya személye és papi szolgálata által ajándékozott nekünk. A Szentmise után szeretnénk közösen elbúcsúzni Zsolt atyától és megköszönni neki mindazt, amit értünk tett az elmúlt évtizedekben. Az agapéhoz várjuk a Kedves Testvérek étel és ital felajánlásait! Az egyházközségi ajándékhoz július közepéig lehet pénzadománnyal hozzájárulni, amit a sekrestyében lehet leadni (lehetőleg úgy, hogy Zsolt atya ne vegye észre ) Foglaljuk imáinkba Zsolt atyát, Egyházközségünket, és az új Plébános atyát is!