Vasárnapi hirdetések 2020.06.21

Évközi 12. vasárnap

Szeretettel hirdetjük:

  • A veresegyházi hittantábor szórólapja, amin már a jelentkezéshez szükséges információk is megtalálhatóak, elvihető a sekrestyéből.
  • Püspök atya augusztus 1-jével plébánosunkat, Molnár Zsolt atyát új szolgálati hellyel bízta meg, így ő elkerül Erdőkertesről és Veresegyházról. Július 25-én szombaton, a 18:00 órai Szentmisében szeretnénk megköszönni Istennek az elmúlt 21 év kegyelmeit, amelyeket Zsolt atya személye és papi szolgálata által ajándékozott nekünk. A Szentmise után szeretnénk közösen elbúcsúzni Zsolt atyától és megköszönni neki mindazt, amit értünk tett az elmúlt évtizedekben. Az egyházközségi ajándékhoz július közepéig lehet pénzadománnyal hozzájárulni, amit a sekrestyében lehet leadni (lehetőleg úgy, hogy Zsolt atya ne vegye észre ) Foglaljuk imáinkba Zsolt atyát, Egyházközségünket, és az új Plébános atyát is!