Vasárnapi hirdetések 2020.03.08.

Nagyböjt 2. vasárnapja – 2020.03.08.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia március 5-én kiadott rendelkezése alapján a mi templomunkban is életbe léptek a következő intézkedések:

– a templomi szenteltvíztartókat kiürítettük,

– a szentmiséken elmarad a kézfogás szertartása,

– valamint csak kézbe lesz áldoztatás! Ennek módja: mindkét tenyerünket felfelé fordítva egymásra helyezzük, – jobbkezesek esetében a bal tenyér lesz felül, balkezeseknél pedig a jobb tenyér, – így az Úr Testét, még a pap előtt állva, az ügyesebb kezünkkel tudjuk magunkhoz venni!

A körültekintés és az elővigyázatosság mindannyiunk kötelessége! Együttműködésüket nagyon köszönjük!

~Hétfőn 17:30 órakor és szerdán 17:30 órakor igeliturgia lesz, pénteken 18:00 órakor pedig keresztutat imádkozunk. Szeretettel várunk mindenkit!

~Szerdán 19:30 órakor énekpróbát tartunk. A nagyböjti énekpróbákon a nagyböjti vasárnapok, a Virágvasárnap és a Húsvéti Szent Háromnap ünnepi alkalmaira készülünk. Szeretettel várunk mindenkitszerda esténként 19:30 órakor a közösségi teremben!

~Várjuk mindazok segítségét, akik szívesen részt vennének a nagyheti szertartások különféle liturgikus szolgálataiban, mint pl.: asszisztencia, felolvasás, adományvivés, lábmosás, éneklés, stb. A szolgálatokkal kapcsolatban érdeklődni, illetve jelentkezni a sekrestyében és a szerdai énekpróbák alkalmával lehet!

~Péntek délután 5 órakor várjuk az általános iskolásokat az Oratóriumban!

~Továbbra is kérjük, hogy legyenek vendéglátói a szeptemberi Eukarisztikus Kongresszusra érkezőknek akár egy hétre, vagy csak néhány napra, különös tekintettel a szept. 18-20-i hétvégére, amikorra a legtöbb résztvevő várható. Interneten még március 13-ig lehet szállásadónak jelentkezni. Köszönjük!

~Tegyünk tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásáról az idei nagyböjtben is, és lehetőségeinkhez mérten tartós élelmiszerrel járuljunk hozzá a Katolikus Egyház segélyakciójához, a jövő heti vasárnapi szentmiséken és az azt követő hétköznapokon, március 15-től 22-ig. Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a karitász segítő munkájába. Ha hívjuk a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk.