Vasárnapi hirdetések 2020.01.05.

Karácsony utáni 2. vasárnap 2020.01.05.

Szeretettel hirdetjük:

~Hétfőn (január 6.) van Vízkereszt, Urunk megjelenésének ünnepe, ami kötelező ünnep. A hétfőnként szokásos időpontban, 17:30-kor lesz Szentmise templomunkban. Veresegyházon és Vácbottyánban egy órával később, 18:30-tól lesznek Szentmisék.

~Kedden 18:30-kor missziós imaóra lesz a közösségi teremben.

~Kedden 19:30-kor folytatódik a felnőtt hittan Zsolt atyával, szeretettel várunk minden érdeklődőt a közösségi teremben.

~Péntek délután 5 órakor újra várjuk az általános iskolásokat az Oratóriumban!

~Jövő vasárnap (jan. 12.) reggel 8:00 órakor családos szentmise lesz, szeretettel várjuk a családokat!

~Aki iskolai felvételhez plébánosi ajánlást kér, először keresse meg a hitoktatóját, mert vele egyeztetve készülnek el az ajánlások, azután a plébánost. Kérjük, hogy az ajánlások kérését ne halasszuk az utolsó pillanatra, mert akkor már nem biztos, hogy határidőre meg tudjuk adni.

~A Nagykilenced végzésével kapcsolatban szeretnénk kiemelni, hogy bár annak hagyományos formája a minden hónap első péntekén való szentáldozás és szentgyónás elvégzése, a legfontosabb, és erre buzdítjuk a Kedves Testvéreket, hogy éljenek rendszeresen a bűnbánat szentségének kegyelmeivel, hogy szentáldozáshoz tudjanak járulni a szentmiséken, valamint vegyenek részt hétköznapi szentmiséken is lehetőségeikhez mérten. Minden lelki megújulás forrása a személyes találkozás Jézussal a szentségekben! Ezzel kapcsolatban hirdetjük, hogy Veresegyházon minden pénteken 17:00–18:00 között van gyónási lehetőség a Szentlélek-templomban.