Vasárnapi hirdetések 2018.03.25.

Az Úr szenvedésének vasárnapja

Virágvasárnap” – 2018.03.25.

Szeretettel hirdetjük:

 • Ma megkezdődött a Nagyhét, amely az egyházi év középpontja.
 • Hétfőn 17:30 órakor tartunk szentmisét.
 • Kedden 17:00 órakor lesz a húsvéti előtti gyóntatás Erdőkertesen. Használjuk ki ezt a lehetőséget, mert az ünnepi szertartások alkalmával már nem lesz mód a szentgyónások elvégzésére!
 • Kedd este nem lesz felnőtt katekézis, a következő alkalom április 10-én lesz.
 • Akik még szívesen részt vennének a nagyheti szertartások különféle liturgikus szolgálataiban, pl.: asszisztencia, felolvasás, adományvivés, lábmosás (12 férfi), éneklés, stb., a szolgálatokkal kapcsolatban érdeklődhetnek és feliratkozhatnak a sekrestyében, valamint a szerdai énekpróba alkalmával!
 • Szeretettel várunk mindenkit szerda este 19:30 órakor énekpróbára a közösségi terembe.
 • Oratórium a húsvéti szünet után lesz legközelebb.
 • A HÚSVÉTI SZENT HÁROMNAP kezdetén, Nagycsütörtökön 18:00 órakor lesz ünnepi szentmise az utolsó vacsora emlékére, a szentmise után közösen meghallgatjuk Jézus búcsúbeszédét.
 • Nagypénteken 14:00 órakor közös keresztútra hívunk mindenki. Az ünnepi szertartás (a passióval és a kereszthódolattal) 15:00 órakor kezdődik majd.
 • Szombaton este 20:30 órakor már a Húsvéti Vigíliára várunk mindenkit! Gyertyát hozzunk magunkkal! A feltámadási szertartás és szentmise után ételszentelés és agapé lesz a közösségi teremben.
 • Húsvétvasárnap, Krisztus feltámadásnak ünnepén, reggel 8 órakor lesz a húsvéti ünnepi szentmise!
 • Húsvéthétfőn szintén reggel 8 órakor lesz szentmise.
 • Idén kiemelten fontos, hogy rendelkezzünk adónk egyházi 1%-áról, mert 2018-tól a benyújtott nyilatkozatok újabb nyilatkozat beadásáig vagy ennek visszavonásáig érvényesek maradnak. A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011. http://www.ajosagosszekot.hu/