Templomfelújítás

TEMPLOMFELÚJÍTÁS

 

Templomunk felújítására már több mint két éve kezdtünk adományt gyűjteni. Először csak belső festésre gyűjtöttünk, de kiderült, hogy mielőtt kifestetnénk még számos más, a festés előtti munkát kell elvégezni. Szükségessé vált a szentély és a templom beázásának megszüntetése, a templom ablakainak külső festése és tömítése. A padlástér letakarítása, a csatornarendszer és a széldeszkázat javítása, festése.

 

Eddig a templom felújításból és karbantartásokból az alábbiak lettek elvégezve:

 

 • Templom hangosítás kiépítése.
 • szentély feletti tetőszerkezetben keletkezett, korhadás okozta károk elhárítása és az ezt okozó beázás megszüntetése. A templomhajó feletti tetőszerkezet Nemes utca felőli részén a hibás kivitelezés miatt keletkező beázás és téli hó befúvást okozó szerkezeti hiba megszüntetése.
 • a templomhajó és a szentély feletti padlástér takarítása (építési, tetőfedési törmelék és egyéb hulladékok), valamint ezek elszállítása.
 • a templom esőcsatorna rendszerének korrózió elleni és esztétikai festése. A kistorony esőcsatorna csepegésének megszüntetése, javítása.
 • a templom és a szentély széldeszkázatának javítása, cseréje és festése.
 • a templom és a szentély ablakainak külső felújítása időjárásálló lazúrozással, az üvegezés és a faszerkezet közötti tömítőanyag pótlása ill. cseréje.
 • a templom bejárata feletti előtető szerkezeti javítása, felújítása, festése.
 • a templom épületének lábazatán keletkezett vakolat hibák kijavítása, vakolása.
 • a közösségi épület garázslejáró előtti akna felújítása (a garázs felé történő beázás megszüntetése).
 • a felújítási munkákhoz szükséges állványzat biztosítása, szállítása, felépítése, bontása, elszállítása.
 • fűtés vezérlő termosztát beszerelése és a kazánok éves karbantartása, tisztítása és beszabályozása.
 • tűzoltó készülékek éves kötelező bevizsgálása és 1 db. cseréje.

 

Ezeknek a munkáknak az összköltsége meghaladta a bruttó 4,5 millió forintot.

 

A még elvégzendő munkák a következők:

 

– A templom teljes elektromos hálózatának cseréje, kiépítése. A jelenlegi nem felel meg az érintésvédelmi és tűzvédelmi előírásoknak. Ennek a terve elkészült. Árajánlat kérése folyamatban.

– A templom belső festése a szükséges vakolat és burkolat javításokkal. Árajánlat elkészült.

– A templom bejárat előtti lépcső újra építése és akadálymentesítése és vízelvezetés kiépítése. Tervezés alatt.

– templom szőnyegeinek cseréje.

– A közösségi épület széldeszkázatának és csatornájának, valamint nyílászáróinak külső festése. (Ezt saját kivitelezésben tervezzük közös munkával)

– A kerítés Nemes utca és Fő út felőli festése. (Ezt is elvégezhetjük közösen)

– A kerítés Fő tér (park) felőli tervezése és átépítése. (Távlati elképzelés)

 

Ezen munkák elvégzéséhez összefogásra és sok-sok anyagi támogatásra is szükség van. A legfontosabb munkák (templom elektromos felújítás és festés) elvégzéséhez szükséges anyagiak jelenleg nem állnak rendelkezésre, több nagy összegű támogatás ellenére sem.

 

Ezért kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák adományaikkal ezeket a célokat. Céladományaikat átutalással illetve a sekrestyében is befizethetik.

A magunk által elvégezhető munkákra, a jövő nyárra közösségi alkalmakat szervezünk, előreláthatóan a templom búcsút követő hétre. (Hirdetni fogjuk!)

 

Kupeczky Zoltán gondnok

Erdőkertes Római Katolikus Egyházközség © 2016-2017