Templomfelújítás

TEMPLOMFELÚJÍTÁS

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik munkájukkal, anyagi támogatásukkal, vagy imáikkal segítették templomunk belső felújításának megvalósulását és a közöségi ház megszépülését!

Hálás szívvel köszönjük Evangélikus Testvéreinknek, hogy ezekben a hónapokban befogadtak minket a Templomukba!