Imaiskola

Imaiskola

 

Az imaiskolában Loyolai Szent Ignác lelkisége alapján próbálunk az ima által Istenhez közelebb jutni. Szent Ignác lelkigyakorlatos könyvét Nemes Ödön SJ atya Ima és élet című könyve hozza közelebb hozzánk. Érthetővé teszi az imát a mai ember számára, és segít megtalálni a kapcsolatot az ima és az élet között, ahogy erre a cím is utal.

Az imaiskola menete, hogy hetente egyszer találkozik a csoport, ott kapunk „házi feladatot”, vagyis témát, illetve elég gyakran szentírási részeket az imához. Legközelebb, amikor találkozunk, visszatekintünk arra, ami az imában történt, illetve megint megbeszéljük a következő hét imájához a szempontokat.

Sokaknak van nehézségük a hétköznapi imával. Az imaiskola segítséget ad ahhoz, hogyan imádkozzunk, és ahhoz, hogy az ima miként lehet kapcsolatban a hétköznapi életünkkel. Segít abban, amit a szent ignáci lelkiségben úgy neveznek, hogy szemlélődés a tevékenységben. Az a Jézus, akivel az imában találkozom, ugyanaz, akivel a tevékenységem közben is találkozom.

Nem csodamódszer, nem csak így lehet imádkozni, de sokaknak segítség lehet. Megvannak a nehézségei, de talán éppen a közösség az, amelyik segít továbbmenni, akkor is, amikor nehezebben megy az ima.

Az imaiskola egy-egy éve általában szeptember közepétől május végégig tart. Az első év az „alapozó”. Ekkor a főbb imamódokkal és a keresztény életünk néhány alap kérdésével találkozunk. Maga a teljes imaiskola öt év azok számára, akik szeretnék az egészet végigjárni. Természetesen bármikor abba lehet hagyni, sőt a nyári szünetekben mindig külön döntést hozunk arról, hogy folytassuk-e. Persze itt a kérdés nem az, hogy imádkozzam-e, hanem hogy Jézus erre hív-e, ez a fajta ima jelenti-e az én utamat.

Mivel az imaiskola témái, gondolatmenete egymásra épülnek, ezért menet közben már nem lehet bekapcsolódni. Az eddigi gyakorlat szerint 2-3 évenként szokott új csoport indulni.

A 2018. szeptemberében induló csoport előreláthatólag csütörtök esténként 19.15-től 20.15-ig találkozik. Első alkalom 2018. szeptember 13. csütörtök. A helyszínt még hirdetjük.
Aki jelentkezik, kérjük legkésőbb 2018. szeptember 9-ig jelezze! Jelentkezés illetve további kérdések: személyesen, vagy a 20 910 4509 számon, vagy a molnar.zsolt@vaciegyhazmegye.hu email címen.

Zsolt atya

 

Végül egy-egy mondat azoktól, akik korábban már végigjárták az imaiskolát:

„Élő, gazdag, különleges, bensőséges és izgalmas kapcsolatra segített Istennel – elmélyítette bennem a vágyat, hogy jobban megismerjem Őt és terveit az életemre. Rengeteg meglepetést is átéltem az imák során, éreztem, hogy Isten mennyire szeretné megosztani magát velem, megmutatni az Ő szeretetét, kegyelmét, világosságát, egyszerűségét és magasságát, sőt gyakran a humorát.”

„Átformálta a mindennapjaimat, a gondolkodásomat, a hitemet, a kapcsolataimat – sokkal derűsebb, szeretőbb, megértőbb szemmel nézek az életre, Istenre, az emberekre és önmagamra is. Boldogabb lettem. Érzem, hogy Istenben élek, és tudok Hozzá fordulni minden dolgomban – és örömteli érzés, hogy Vele együtt munkálkodunk, minden apró, hétköznapi dolognak is értelme és jelentősége lesz Általa.”

„Az imaiskola rendszerezte az imaéletemet. A különböző imamódok változatossá tették a mindennapi imákat. A nehézségekben is a kitartásra ösztönzött, hiszen a mindennapok imáit sokszor olyan nehéz körülmények között kell végezni, amiben aznap éppen vagyunk.”

„”Abban a pillanatban”, alázatra tanít, és milyen gazdag szemlélődésre szolgáló időszak az imaiskola percei, napjai, évei! Ezért is ajánlanám, és a percek, napok, évek közelebb visznek Ő hozzá!”

„Az imaiskola segít megtalálni helyünk a világban, mi is a feladatunk, mit is jelent Jézussal élni az életünk, hogyan találjuk meg a szűk kaput mely Istenhez vezet. Segít megtalálni utunk, célunk. Segít megértenünk, megismernünk és megélnünk Istenkapcsolatunkat.”

„Az imaiskola számomra nagy ajándék, – a mindennapok pillanatainak megélését és szemlélését segít Krisztus fényében látni.”
„Az öt év alatt Isten észrevétlenül beköltözött az életembe.”