Vasárnapi hirdetése 2020.08.23.

Évközi 21. vasárnap

2020.08.23.

Szeretettel hirsetjük

  • Hétfőn, augusztus 24-én a Szentmise kivételesen elmarad!
  • Felkészítést indítunk szeptember 15-től felnőttek számára keresztségre, elsőáldozásra, bérmálkozásra, de azokat a felnőtteket is várjuk, akik ezekben a szentségekben már részesültek, de szeretnék a hitüket elmélyíteni, jobban megismerni. Ezzel kapcsolatban jelentkezni lehet Robi atyánál szeptember 15-ig. Kérjük a testvéreket, hogy erről szóljanak azoknak, akikhez ez az információ közvetlenül nem jut el, de érdekelheti őket a felkészítés! További részletek a honlapon is olvashatók!
  • Szeptember 20-án zarándoklat indul a Kálváriabúcsúra, onnan Tállyára és Tarcalra, ahol a nagy Krisztus-szobor áll. Az út részvételi díja 4.500 Ft. Indulás reggel 6 órakor Veresegyházról, az Újiskola utcából. Jelentkezni Ferge Marikánál lehet. (Elérhetősége: 0620 419 2291, vagy este: 0628 385 601.) A részvételi díj a jelentkezéssel egyidőben fizetendő. A szervező minden érdeklődőt szeretettel vár!
  • Szeretettel és tisztelettel kérjük a kedves híveket, hogy akiknek a környezetében beteg és/vagy idős ember él, aki igényelne elsőpénteki házi betegellátást (gyóntatás, áldoztatás, betegek szentsége), az jelezze a sekrestyében.
  • Emlékeztetőül hirdetjük, hogy hálaadásukat, kérésüket továbbra is elhelyezhetik a templomban található imaszándék-gyűjtő dobozban. Kérjük, hogy ezeket névtelenül, röviden fogalmazzák meg. Az engesztelő imaközösség minden elhelyezett szándékot az Úr színe elé visz imáiban.